مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395


اثباتی شهودی برای اتحاد مربع سه جمله‌ای

اتحادهای جبری
اتحاد (Identity) یک گزاره ریاضی همواره صادق است که معمولاً برای ساده‌سازی فعالیت های جبری در ریاضی بکار می‌رود. تعریف دیگری از اتحاد به صورت زیر است: معادله ای که به ازای هر عدد حقیقی برقرار باشد اتحاد نامیده می شود.
 
کاربردهای اتحادهای ریاضی:
-- ساده‌سازی محاسبات اعدادی مانند ۱۰۱۲
-- تجزیه عبارات گویا که خود در ب.م.م گیری و ک.م.م گیری کاربرد دارد.
-- تجزیه عبارات گویا برای حل معادلات درجه دو و سه و بیشتر کاربرد دارد.
 
انواع اتحاد:
اتحادها بسیار زیاد هستند اما چند اتحاد اصلی که پایهٔ اتحادهای دیگر هستند بدین قرارند:
 
:: اتحاد مربع دو جمله ای:
-- اتحاد مربع مجموع دو جمله:
(a+b)2=a2+b2+2ab
-- اتحاد مربع تفاضل دو جمله:
(ab)2=a2+b22ab
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد مربع سه جمله‌ای:
(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc
 
-- تعمیم اتحاد مربع چند جمله: 
(a1+a2+a3+...+an)2=
a12+a22+a32+ ...+an2 + (2a1a2+2a1a3+2a1a4+...+2a1an) + (2a2a3+2a2a4+...+2a2an) + ... + 2an-1an
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد مکعب مجموع دو جمله: 
(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
 
___________________________________________________________________
 
 
:: اتحداد مزدوج:
(ab)(a+b)=a2b2
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد جمله مشترک:
(x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab
 
-- تعمیم اتحاد جمله مشترک:
(x+a)(x+b)(x+c)=x3+(a+b+c)x2+(ab+ac+bc)x+abc
(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=x4+(a+b+c+d)x3+(ab+ac+ad+bc+bd+cd)x2+(abc+abd+acd+bcd)x+abcd
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد مجموع و تفاضل مکعبات دو جمله (اتحاد چاق و لاغر):
-- اتحاد مجموع مکعبات دو جمله:
a3+b3=(a+b)(a2ab+b2)
-- اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله:
a3b3=(ab)(a2+ab+b2)
 
-- تعمیم اتحاد مجموع مکعبات دو جمله (n، عدد طبیعی فرد)
an+bn=(a+b)(an− an2b + an3b− ... + bn1)
--- نتیجه:
an+1=(a+1)(an− an2 + an3 − ... + 1)
 
-- تعمیم اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله (n، عدد طبیعی)
anbn=(ab)(an+ an2b + an3b... + bn1)
--- نتیجه:
an1=(a1)(an+ an2 + an3 ... + 1)
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد اویلر:
(a+b+c)(a2+b2+c2abacbc)=a3+b3+c33abc

½(a+b+c)[(ab)2+(bc)2+(ac)2)]=a3+b3+c33abc
--- نتیجه:
اگر a+b+c=0    آنگاه  a3+b3+c3=3abc
اگر a=b=c        آنگاه  a3+b3+c3=3abc
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد لاگرانژ:
(a2+b2)(x2+y2)=(ax+by)2+(ay−bx)2
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن:

 
 منبع: آی هوشطبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
حنیف بحیرایی| آموزگار| امسال تابستان با درخواست اولیای یک دانش‌آموز کلاس پنجم برای تقویت بنیه ریاضی او و برطرف کردن ضعف آموزشی‌اش مشغول تدریس ریاضی به او شدم. در ابتدا محاسبات مربوط به کسرها و عددهای مخلوط را آموزش دادم، اما پس از انجام دو تمرین توسط دانش‌آموز متوجه شدم توانایی انجام محاسبات ساده را ندارد و در ضرب کردن دچار مشکل است. درنتیجه مجبور شدم جدول ضرب را با او کار کنم. بعد از گذشت چند جلسه و همراهی اولیا، بالاخره دانش‌آموز، به کندی جدول ضرب را فراگرفت. سپس از او خواستم که چند ضرب دورقمی را انجام دهد که با تعجب دیدم در اکثر ضرب‌ها با اینکه جدول ضرب را به خوبی یاد گرفته بود، جواب نادرست به دست می‌آورد. راه‌حل دانش‌آموز را که با خودش بررسی کردم به موضوع مهمی پی بردم. این دانش‌آموز جمع مربوط به ضرب را نادرست انجام می‌داد. یعنی این دانش‌آموز از دوم دبستان تا به حال جمع‌ها را به صورت دست و پا شکسته درست و نادرست انجام داده است. پس دوباره مجبور شدم جمع اعداد را نیز با این دانش‌آموز کار کنم. موضوع مهم در این است که این دانش‌آموز چند سال با وجود این ضعف‌ها در کلاس درس حضور پیدا می‌کرده و با توجه به ضعف محاسباتی، قطعا محاسبات و درس‌های جدیدتر را متوجه نمی‌شده و روزبه‌روز بر این ضعف‌ها اضافه‌تر شده است. در تجربه دیگری در یک کلاس 10نفره پایه ششم تصمیم گرفتم از دانش‌آموزان جدول ‌ضرب بپرسم. نتیجه، بحث‌برانگیز بود. 6 نفر جدول ضرب را به خوبی نمی‌دانستند. به هرحال هدف از بیان این دو تجربه این است که اکثر اولیایی که فرزندشان در دوره‌های سوم ابتدایی به بعد با چالش آموزشی فرزندشان درگیر هستند، باید بدانند که ضعف آموزشی فرزندشان از پایه دچار اشکال است و باید هرچه زودتر اقدامی برای برطرف کردن این موضوع داشته باشند تا این ضعف‌ها گریبان‌گیر آموزش‌های بعدی نباشند.
نگرانی و گوشه‌گیری دانش‌آموزان در زمان آموزش معلم در این گروه سنی یعنی ۹ تا ۱۵ سال، بیشتر به‌خاطر عدم یادگیری دانش‌های پایه‌ای سال‌های گذشته است. در بعضی موارد، اولیا، همراهی و پیگیری خود را در امر تحصیلی فرزند، فراموش کرده و علت را به ناتوانی معلم در تدریس ربط می‌دهند، ولی باید گوشزد کرد که با توجه به تعداد دانش‌آموزان یک کلاس، شاید فرصت برطرف کردن این مشکلات پایه‌ای تک‌تک دانش‌آموزان در کلاس توسط معلم فراهم نیاید.
با توجه به ضعف در آموزش پایه‌ای در مدارس و اینکه معلم در کلاسی با حدود 30 دانش‌آموز نمی‌تواند آن‌طور که باید وقت و انرژی برای هر دانش‌آموز بگذارد، اولیای دانش‌آموزان باید در دوره ابتدایی تا حد امکان، دانش‌آموز را همراهی کنند تا در مقطع بالاتر با مشکلات بیشتر روبه‌رو نشوند.

منبع:newspaper.fdn.irl


طبقه بندی: روش تدریس ریاضی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 شهریور 1395


رشد آموزش ریاضی
شماره 123. بهار 95

هر دم از این باغ بَری (چرتکه) می‌رسد! 
زهرا گویا
جایگاه اصول موضوع در تدریس ریاضی در دبیرستان
مانی رضائی، محمدحسین مشتاق
تحلیل محتوای ریاضی عمومی سال چهارم تجربی بر اساس تکنیک ویلیام رومی
زهرا محتشم
آسیب‌شناسی ناشران کمک درسی
محمدحسام قاسمی، صابر قدمی
ویژه نامه زنده‌یاد میرزا جلیلی
مشکلات درک مفهوم تابع

فاطمه قاسمی، زهرا گویا
نگاهی به کتاب ریاضی نهم
حمیدرضا اداوی
چند مفهوم کلیدی ریاضی دوره ابتدایی
محمدحسام قاسمی
ترس از اتحاد
قاسم حسین‌قنبری
آموزش به روش بازی، راهکاری برای جذاب تر کردن ریاضی
احسان شعبانی
رسم‌ها  کجایید؟ یادتان به‌خیر!
سید جمال‌الدین محمودی جزیی
گزارشی از مدرسه کاشی‌کاری و جورچینی در دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه حاج عزیزی
نامه‌های رسیده


طبقه بندی: آرشیو مجلات رشد آموزش ریاضی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 شهریور 1395


بازی و ریاضی با برگ‌های پائیزی

 

با نزدیک شدن به فصل پائیز، هر روز شاهد زرد شدن و ریختن برگ‌های بیشتری از درختان هستیم. بازی با برگ‌های زرد و رنگی و خشک یکی از تفریحات دوران کودکی اکثر ماست. چه خوب است که این تفریح ساده را تبدیل به یک تمرین ریاضی نماییم.

مقایسه اندازه‌ها

قبل از اینکه کودکان مفهوم "کمیت" را به خوبی درک کنند، نیاز است که مفهوم "تعداد" را بفهمند. قبل از اینکه مفهوم "تعداد" را بدانند، باید مفهوم اندازه و کمتر و بیشتر بودن را درک نمایند. برای تمرین این مفاهیم با فرزندان خود این تمرینات را انجام دهید :

  1. از کودک بپرسید: "آیا می توانی یک برگ بزرگ پیدا کنی؟ حالا آیا می توانی یک برگ کوچک پیدا کنی؟"
  2. دو برگ را در کنار هم قرار دهید و از کودک بپرسید که آیا می‌تواند بگوید کدام بزرگ‌تر و کدام کوچک‌تر است؟
  3. از کودک بخواهید برگ کوچکتر را روی برگ بزرگ‌تر قرار دهد. از او بپرسید که آیا هنوز می‌تواند برگ بزرگتر را ببیند؟
  4. حالا این تمرین را برعکس انجام دهید، یعنی بخواهید برگ بزرگ‌تر را روی برگ کوچک‌تر بگذارد و بپرسید آیا هنوز می‌تواند برگ زیرین را ببیند؟ بپرسید آیا می‌تواند بگوید چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟
  5. از او بخواهید یک برگ اندازه کف دست خودش پیدا کند. 

رنگ‌ها و الگوها

قابلیت درک روابط و تشخیص الگوهای تکرار شونده یک توانایی مهم برای موفقیت در ریاضیات و به طور کلی درک جهان است. این قابلیت معمولا در افرادی که هوش بالاتر از متوسطی دارند، دیده می‌شود. اما برای این‌که هوش کودک خود را با تمرین درک الگوها تقویت کنید از این روش‌ها استفاده کنید :
 

  1. از کودک بپرسید، چند رنگ مختلف از برگ‌ها را می‌تواند پیدا کند؟
  2. از کودک بخواهید برگ‌های هم رنگ را در درسته‌های یکسان قرار دهد برای مثال برگ‌های قرمز را در یک دسته و برگ‌های زرد را در دسته‌ای دیگر طبقه‌بندی کند.
  3. یک قطار از برگ‌های بسازید که برگ‌ها به ترتیب رنگی مشخصی در یک الگوی تکرار شونده قرار گرفته باشند، برای مثال 1 برگ قرمز 1 برگ زرد، 1 برگ سبز و همین الگو را تکرار کنید بگذارید کودک این الگو را ادامه دهد.
  4. اگر کودک بیش از سه سال دارد می‌توانید در هر نوبت الگو را کمی پیچیده‌تر کنید برای مثال 2 برگ قرمز، 1 برگ زرد، 2 برگ سبز و به همین ترتیب.
  5. می‌توانید در الگویی که درست می‌کنید، جاهای خالی بگذارید و از کودک بخواهید جاهای خالی را با برگ رنگی مناسب پر کند یا از او بخواهید الگوی جدیدی از برگ‌های رنگی بسازد.


فراموش نکنید، گرچه این بازی‌ها می‌تواند یک تمرین ریاضی ساده باشد اما در نهایت بازی است و باید باعث خوشحالی و شعف بچه‌ها شود. از سرزنش کردن کودکان بابت دادن پاسخ‌های اشتباه خودداری کنید و وقتی پاسخ مورد نظرتان را نمی‌شنوید، از او در مورد پاسخی که داده بیشتر سوال کنید شاید ایده خلاقانه‌ای پشت آن پاسخ اشتباه باشد. در نهایت یادگیری در محیطی شاد و دوستانه رخ می‌دهد.

منبع: آی هوش

ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 31 مرداد 1395

افت ریاضی در دهه‌ی اخیر
خانه ریاضیات اصفهان

فایل پوستر

مسئله‌ی وجود افت در درس ریاضی بین دانش‌آموزان و دانشجویان دغدغه بسیاری از کارشناسان است. در واقع هر ساله از سیستم آموزشی فارغ التحصیلانی به بازار کار می‌روند و یا وارد دانشگاه‌‌ها می‌شوند که از قدرت حل مسائل کمتری از هم‌نوعان سال‌های قبل خود برخوردارند. این موضوع برای معلمان و اساتید دانشگاه‌ها کاملاً محسوس است و در گفتگوهای خانه‌ی ریاضیات اصفهان با معلمان و اساتید، این مسئله به‌طور مرتب طرح می‌شد با این وجود افت در ابتدا یک ادعا محسوب می‌شد و نیاز به اثبات آماری داشت. برای اثبات آن، میانگین نمرات خام ریاضی کنکور سراسری داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی که آمادگی در درس ریاضی برای آینده‌ی کاری آن‌ها  بیشتر از سایر گروه‌ها ضروری است، طی سال‌های 1380 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. تمام این اطلاعات حاکی از وجود افت در بین داوطلبان طی این 13 سال بوده است.
طبقه بندی: مقاله علمی و آموزشی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
اگر اطلاعات شما هم به اشتباه از روی کارت حافظه حذف شده است می توانید با استفاده از ترفند این خبر آنها را بازگردانید.
چگونه اطلاعات پاک شده از روی مموری کارت را برگردانیم؟به گزارش خبرنگار دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاید برای شما هم بسیار پیش‌آمده باشد که عکس‌های موجود در مموری کارت گوشی تلفن همراه یا دیگر ابزارهای الکترونیکی خود را اشتباهاً پاک کرده باشید و یا به علت نقص فنی و ایرادهای نرم افزاری تصاویر موجود بر روی کارت حافظه شما پاک شده باشد. بسیاری افراد در این مواقع کار را تمام شده می‌دانند. اما باید بدانید که راه‌های زیادی برای بازگردانی تصاویر و فایل‌های از دست رفته شما وجود دارد که در ادامه به یکی از آن‌ها خواهیم پرداخت.
 
قدم اول: در اولین مرحله به محض اینکه متوجه شدید تصاویر مورد نظر شما پاک شده است، هیچ اقدامی انجام ندهید یعنی دیگر هیچ فایلی را بر روی کارت حافظه خود کپی نکنید و بلافاصله کارت حافظه را از گوشی، دوربین یا تبلت خود خارج کنید.
 
قدم دوم: در مرحله بعد به یک نرم افزار بازیابی اطلاعات احتیاج دارید که می‌توانید در این مورد از نرم افزار Recuva  برای ویندوز که رایگان نیز است استفاده کنید.
 
قدم سوم: نرم افزار مورد نظر را دانلود کرده و بر روی سیستم خود نصب کنید.

قدم چهارم: در هنگام اجرا برنامه از شما می‌خواهد که نوع فایل مورد نظرتان را برای بازیابی انتخابی کنید و در این قسمت می‌توانید نوع فایل هایی که از دست رفته را اعم از عکس، فیلم، موسیقی، اسناد متنی و… را انتخاب کنید.
 
در ادامه، برنامه از شما می‌خواهد که مسیر فایل های از دست رفته خود را تعیین کنید. در این هنگام کارت حافظه خود را  به کامپیوتر متصل کرده و از داخل برنامه درایو مربوط به کارت و محل فایل‌های از دست رفته را تعیین کنید. پوشه تصاویر در گوشی‌های همراه و دوربین‌های دیجیتال معمولاً با نام DCIM مشخص می‌شوند. در صورتی که پوشه مورد نظر نیز از بین رفته باشد می توانید کل کارت حافظه را برای جستجو انتخاب کنید.
 

قدم پنجم: در صفحه آخر بر روی Scan کلیک کنید تا برنامه جستجوی فایل‌های از دست رفته را برای شما آغاز کند. در صورتی که عکس‌های از دست رفته شما بازیابی شود نام آن‌ها در صفحه جستجو مشخص می‌شود. سلامت فایل‌های پیدا شده نیز با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز توسط نرم افزار مشخص می‌شود. در قسمت Advance نیز می توانید نوع فایل‌هایی که قصد پیدا کردنشان را دارید با استفاده از پسوندهای موجود فیلتر کنید.
 

قدم ششم: در مرحله آخر تمام فایل‌هایی را که می خواهید بازیابی کنید انتخاب کرده و گزینه Recover را کلیک کنید. در این قسمت برنامه از شما یک آدرس جدید می‌خواهد که بتواند فایل‌های بازیابی شده را در آن قرار دهد. بهتر است در این مرحله، محل مورد نظر برای بازیابی فایل‌ها را مجدداً کارت حافظه انتخاب نکرده و یک محل در کامپیوتر خود را برای این کار تعیین کنید.


 • دانلود نرم افزار Recuva

 دانلود نرم افزار ضروری Adobe Flash Player 21.0.0.242
 حجم: 5 مگابایت
 سیستم عامل:ویندوز
نوع فایل: zip طبقه بندی: نرم افزار ریاضی،  نرم افزار ریاضی موبایل،  بازی رایانه ای ریاضی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
باشگاه خبرنگاران - فیلمی ویژه از «برنامه کاری رهبر انقلاب در طول یک روز» + فیلم


جهت نمایش فیلم  اینجا کلیک نماییدطبقه بندی: مقام معظم رهبری،  مذهبی و اخلاقی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 28 مرداد 1395


محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی عنوان می کنند گوش دادن به ساعت طبیعی بدن می تواند به بهرمندی بیشتر از ۲۴ ساعت روز کمک کند. به گفته علم، بهترین زمان اوج بهره وری طبیعی بدن اواخر صبح است. استیو کی، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «دمای بدن ما درست قبل از بیدار شدن از خواب به هنگام صبح شروع به افزایش می کند و این روند افزایشی تا اواسط روز ادامه می یابد. این افزایش تدریجی در دمای بدن به معنای بهبود تدریجی عملکرد حافظه، سطح هوشیاری و تمرکز خواهد بود که تا اواسط صبح به اوج می رسد.»
 
سطح هوشیاری معمولا بعد از این مرحله اُفت می کند، اما طبق یافته های یک مطالعه، خستگی نیمروز ممکن است موجب تقویت توانایی های ابتکاری و خلاقیت در ما شود. در مطالعه سال ۲۰۱۱، از ۴۲۸ خواسته شد تا مجموعه ای از دو نوع مسئله را که یا نیاز به تفکر تحلیلی یا تفکر خلاقانه داشت حل کنند. نتایج نشان داد عملکرد آنها در مورد دومین نوع مسئله زمانی بهترین بود که آنها خسته بودند.
 
همچنین علم نشان داده است که با افزایش سن توانایی تفکر سریع و یادآوری اطلاعات نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، و اوج آن در حدود سن ۲۰ سالگی است. اما مطالعه سال ۲۰۱۵ نشان داد اوج سن مغز بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد و این نتیجه گیری استنباط شد که در حدود ۳۰ زیرمجموعه هوشی وجود دارد و اوج هریک در سنین مختلف و برای افراد متفاوت فرق می کند.
 
به عنوان مثال، سرعت اولیه پردازش اطلاعات در حدود سن ۱۸ یا ۱۹ سالگی به اوج می رسد، و بلافاصله سیر نزولی پیدا می کند، اما حافظه کوتاه مدت همچنان تا حدود سن ۲۵ سالگی بهبود می یابد و سپس در سن ۳۵ سالگی تنزل پیدا می کند. همچنین توانایی ارزیابی سایر حالات احساسی افراد در دهه ۴۰ یا ۵۰ زندگی به اوج می رسد. بعلاوه دامنه لغات ما در دهه ۶۰ یا ۷۰ زندگی در بالاترین حالت قرار دارد.
 
با این حال توجه به این نکته ضروری است که زمان عملکرد فرد را می توان در افراد به دو گروه تقسیم کرد: افراد صبح که مایلند زود از خواب بیدار شده و زود هم بخوابند و معمولا در اوایل روز بیشترین میزان بهره وری را دارند؛ و افراد شب که مایلند دیر از خواب بیدار شوند و در هنگام غروب تا شب بهره وری بالایی دارند.


ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 27 مرداد 1395

به شکل های بالا با دقت نگاه کنید. با تا زدن چند تا از شکل های داده شده از روی خط چین ها، می توان یک مکعب ساخت؟ (آی هوش)
 
 
پاسخ در ادامه مطلب.....


ادامه مطلب
طبقه بندی: تست هوش و معما، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
در سالیان اخیر با رشد فزاینده آموزشگاههای کنکور وموسسات مختلف آزمون و انتشار کتابهای تست و آموزش و هزینه‌های آموزشی سنگین خانواده هابه منظور موفقیت تحصیلی فرزندانشان مواجه هستیم. به گونه‌ای که شاید یک خانواده تهرانی با ثبت نام فرزنشان در دوره دبیرستان در یک مدرسه غیر دولتی مجبور به پرداخت حداقل ۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان شهریه آموزش وکتب درسی کمک آموزشی تست وآزمونهای استاندارد و... باشند این مطلب در حالی است که این خانواده تصمیم به ثبت نام فرزندشان در کلاسهای مختلف آموزش کنکور ومشاوره تحصیلی در مؤسسات مختلف را نداشته باشند.
چراکه بعضاً استفاده از خدمات این مؤسسات نیز هزینه‌های سنگین ویژه در بردارد. مضافاً وقت وانرژی ویژه خانواده در رفت وآمد فرزندان در ایام هفته وتعطیل (اکثر آزمونهای آزمایشی در روزهای تعطیل است) و ممانعت از پرداختن به تفریحات وتعاملات اجتماعی فرزندان از موارد هزینه‌های غیر مادی دستیابی به قبولی کنکور وارتقا آموزشی است.
در اینجا سؤال مطرحه این است. نتایج این همه وقت انرژی هزینه چه دست آوردهایی دارد؟ با نگاهی به چند آمار به دست آمده نتایج موفقیت آموزشی فرزندانمان را دراین مدل از نظام آموزشی بررسی می‌کنیم.
پاسخگویی به سؤالات درس ریاضیات در رشته گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی در سال ۹۰ گواه این است که ۹۱% دانش آموزان شرکت کننده زیر ۲۰% پاسخ صحیح ارائه نموده‌اند. در همین سال در درس فیزیک ۸۳% دانش اموزان کمتر از ۲۰% سؤالات را پاسخ گفته‌اند. آمار پاسخ دهندگان بالای ۷۰% سؤال درس ریاضی ودرس فیزیک در همین سال کمتر از نیم درصد شرکت کنندگان است.
همین رویکرد درکنکور ۹۴ به وضوح دیده می‌شود. در سال نودوچهار ۸۴.۷% درصد از داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی زیر ۱۰% پاسخگویی به سؤالات درس ریاضی را داشته‌اند ونزدیک به ۴۸% داوطلبان در این سؤالات نمره منفی اخذ نموده‌اند. در همین سال در درس فیزیک نیز بیش از ۲۹% شرکت کنندگان نمره منفی دریافت نموده و ۶۹% داوطلبان زیر ۱۰% پاسخگویی را داشته‌اند.

در سال ۹۴ در گروه ریاضی وفنی کمتر از ۱% پاسخگویان به سؤالات درس ریاضی موفق به پاسخ بیش از ۷۰% سؤالات شده‌اند.
در واقع اگر کنکور سراسری را یک آزمون هماهنگ در میزان یادگیری دانش آموزان قلمداد کنیم نتایج اعلام شده از سوی واحد سنجش نمایانگر عدم توفیق نظام آموزشی و به هدر رفتن میلیاردها تومان سرمایه‌های خانواده‌ها در سرمایه گذاری مؤسسات و آزمونها و... است. 
البته جای بسی امیدواری است که مسئولان آموزش وپرورش کشور خود به چالشهای نظام تئوری و بی فایدگی بسیاری از مؤسسات کنکور و ... رسیده‌اند به گونه‌ای که مدارس دولتی را از انعقاد قراردادهای آزمونها و مجبور نمودن خرید کتابهای کمک آموزشی بر حذر داشته‌اند. ولیکن گروه کثیری از والدین دانش آموزان در جهت موفقیتهای فرزندان خود، بدون آگاهی و توجه به نتایج زیان بار این مدل برنامه ریزیها در دام سودجویان آموزشی کشور در قالب مؤسسات کنکور و آموزشگاههای علمی قرار گرفته و هزینه‌های سنگین وگزافی را پرداخت می‌نمایند.
منبع:alef.irطبقه بندی: انتخاب رشته تحصیلی،  مقاله علمی و آموزشی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 21 مرداد 1395

دو دوست به نامهای رامین و روزبه در دو روستای مختلف زندگی می کنند. فاصله این دو روستا از هم، 36 کیلومتر است. روزی این دو تصمیم می گیرند با هم ملاقات کنند. هر دو سوار دوچرخه هایشان می شوند و به سمت هم حرکت می کنند. آنها قصد دارند در نیمه راه به هم برسند. فرض می کنیم هر دو دقیقا با سرعت یکسان و ثابت 6 کیلومتر بر ساعت به سمت دیگری در حرکت است.

رامین، یک کبوتر دارد که دقیقا همزمان با حرکت خودش، به سوی روزبه و با سرعت ثابت 18 کیلومتر بر ساعت پرواز می کند. کبوتر به محض اینکه به روزبه می رسد بلافاصله (بدون کاهش در سرعت) به سمت رامین باز می گردد و به همین ترتیب مرتباً بین این دو، پرواز می کند.

آیا می توانید بگویید وقتی رامین و روزبه به هم می رسند، کبوتر چه مسافتی را پرواز کرده است؟ 

( آی هوش)

پاسخ در ادامه مطلب.....ادامه مطلب
طبقه بندی: تست هوش و معما، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 مرداد 1395
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 مرداد 1395
پدر علم تحلیل پوششی داده‌ها (DEA1) گفت: رشته‌های علوم انسانی نیازمند پایه ریاضی است و از جمله عوامل عدم موفقیت این رشته‌ها بی‌توجهی به درس ریاضی است. به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌رضا جهانشاهلو صبح چهارشنبه در هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوشش داده‌ها تصریح کرد: توجه به درس‌های پایه از جمله ریاضی از ضرورت‌های آبادانی این کشور است و با این وجود رشته ریاضی عملاً در حال تعطیلی است.
 وی با تأکید به ریزش قابل‌توجه دبیران ریاضی اضافه کرد: نباید اجازه داده وضعیت این رشته‌ها به شکلی درآید که از دست برود و از امتیازات آن استفاده نشود. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت معلم متذکر شد: در رشته‌های مختلف ما نیازمند ریاضیات هستیم و از جمله در علوم انسانی لازم است به مقوله ریاضی توجه شود.
 جهانشاهلو با تأکید به تنزل درس ریاضیات در مدارس موضوع تست زنی را خیانتی در حق دانش آموزان توصیف کرد و گفت: به جای ترغیب به تست زنی مدارس باید دانش آموزان متفکر تربیت کنند. وی افزود: این ضرورت در حالی است که کتب ریاضی در مدارس اغلب سرشار از غلط‌های متعدد علمی است و به عنوان مثال هندسه که منطق ریاضی محسوب می‌شود حذف می‌شود.
 پدر علم تحلیل پوشش داده‌ها متذکر شد: اینکه درسی به دلیل ناتوانی یک معلم حذف شد ظلم در حق دانش آموزان است و لازم است مدارس به درس ریاضی توجه بیشتری داشته باشند.
 به گفته جهانشاهلو ریاضی را باید کسی تدریس کند که خود به ادراک این درس برسد و فردی که عاشق معلمی نیست در واقع دستمزد درستی نیز کسب نمی‌کند. وی به ضرورت تقویت روحیه خلاقانه و احترام به آموزه‌های استاد در بین دانشجویان تأکید کرد و افزود: لازم است دانشگاه‌ها نیز به درست ریاضی به دلیل کاربرد گسترده آن توجه نشان دهند.
منبع: مهرطبقه بندی: روش تدریس ریاضی،  مقاله علمی و آموزشی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 17 مرداد 1395
افسران - حجاب.طبقه بندی: مذهبی و اخلاقی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 15 مرداد 1395
نویسنده: Matthew Beyranevand(آی هوش)
هدف نهایی آموزش ریاضی به دانش آموزان کمک به درک مطلب، کاربرد مهارتها در عمل و یادآوری مفاهیم در آینده است. مطمئنا فایده ای ندارد اگر یک دانش آموز یک فرمول یا یک مفهوم ریاضی را تنها برای امتحان از بر کند بی آنکه مفهوم اصلی آن را درک کرده باشد. هر معلمی دوست دارد مطمئن باشد که دانش آموزان مفهوم اصلی درس ریاضی را درک کرده اند بدون اینکه تنها و تنها درگیر حفظ کردن فرمول ها و راه حل ها شده باشند.
در این بخش، 6 راهی را که معلمان برای کمک به درک ریاضی می توانند استفاده نمایند، توضیح داده می شود:
1. یک آغاز اثرگذار
5 دقیقه آغازی درس، می تواند شروع موثری برای کل طول کلاس باشد. یکی از بهترین روش های این است که معلم شروع به فهرست کردن آنچه در آن روز در کلاس مطرح خواهد شد، نماید به این ترتیب دانش آموزان می توانند خود را برای آنچه در پیش رو خواهند داشت آماده نمایند. قدم دوم آن است که معلم اهداف آموزشی یا سوالات مهم را در مورد مبحث درس طرح کند یا روی تخته بنویسد به این ترتیب دانش آموزان می توانند اهداف درسی را متوجه شوند و پس از اتمام کلاس، میزان رسیدن به اهداف را بسنجند. در آخرین مرحله، معلم می تواند یک یا چند مسئله را برای دستگرمی یا ورود به مبحث درس مطرح نماید و با بحث و بررسی سوال و پاسخ های احتمالی، ذهن دانش آموزان را درگیر مبحث درسی نماید.
بقیه در ادامه مطلب....


ادامه مطلب
طبقه بندی: روش تدریس ریاضی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده

دکتر سارا زاهدی، ریاضیدان جوان ایرانی و استاد دانشگاه KTH (موسسه سلطنتی فناوری) سوئد موفق به کسب جایزه جامعه ریاضیات اروپا (EMS) در سال ۲۰۱۶ شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، سارا زاهدی که نخستین زن در میان برندگان جوان جایزه EMS (European Mathematical Society) است، این جایزه را در هفتمین کنگره ریاضیدانان اروپا که ۱۸ تا ۲۲ جولای در برلین برگزار شد، دریافت کرد.

 این دختر جوان ایرانی از سال ۲۰۱۴ به عنوان دستیار پروفسور در دانشکده فنی KTH در استکهلم مشغول به کار است. 
 زاهدی که ۳۴ سال دارد، در زمینه روش‌های سنجش سطوح متحرک و بازسازی آنها با کامپیوتر تحقیق می‌کند. نتایج تحقیقات وی در آینده می‌تواند در بهبود چیپ‌های کامیپوتری استفاده شود که اغلب در آزمایش‌های خون به کار گرفته می‌شوند. 

 او که از کودکی به ریاضی علاقه‌ای خاص داشته با به یادآوردن آن روزها می‌گوید: «من هیچ کس را نمی‌شناختم و زبان سوئدی بلد نبودم، اما ریاضی زبانی بود که آن را می‌فهمیدم. سر زنگ ریاضی در مدرسه می‌توانستم با بچه‌های دیگر ارتباط بگیرم و دوست پیدا کنم.» 
 سارا زاهدی یکی از ۱۳۰۰ شرکت‌کننده‌ای است که در هفتمین کنگره ریاضی اروپا در شهر برلین حضور دارد و از جمله "ستاره‌های" این کنگره به شمار می‌رود. او معتقد است هر کسی توان فهم ریاضی را دارد. 
 به باور سارا زاهدی این نکته که ریاضی موجب وحشت خیلی‌ها می‌شود، شاید به این دلیل است که ریاضیدانان به اندازه کافی اهل ارتباط گرفتن نیستند. او می‌گوید: «ما باید خیلی بیشتر به سمت گروه‌های سنی جوان بریم و به آنها نشان دهیم که ریاضی در دنیای واقعی چه کاربردهایی دارد. من هم معتقدم که برنامه‌نویسی باید به عنوان یک رشته درسی در مدارس تدریس شود.» 
طبقه بندی: دانشمندان ایران، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 10 مرداد 1395
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری، کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دوران خلافت امام صادق(ع) گفت: تاریخ امامت امام باقر و امام صادق(ع) دوران طلایی شیعه است، به این دلیل که فعالیت‌های علمی و فرهنگی گسترده‌ای توسط شیعیان در این زمان انجام شد. 
وی افزود: دوران امامت امام صادق(ع) با سقوط بنی امیه و آمدن بنی عباس همزمان بود، به همین دلیل آزادی مناسبی برای انجام فعالیت‌های علمی، مذهبی و فرهنگی در اختیار شیعیان قرار گرفته بود. 
بهاری خاطرنشان کرد: امام باقر(ع) در دوران امامتشان زمینه را برای برپایی فعالیت های بزرگ علمی فراهم کردند و امام صادق(ع) هم راه پدر را به خوبی ادامه داده و دانشمندان بسیاری را پرورش دادند که هشام بن محمد، علی بن یقتین، فیض بن مختار و مفضل بن عمر از آن جمله اند.
این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به شاگردان امام صادق(ع) که شیعه نبودند، اظهار کرد: در مکتب امام صادق(ع) شاگردانی چون عنوان بصری که مالکی مذهب بود، نیز پرورش یافتند، بنابراین جنبش علمی امام صادق(ع) یک جنبش فراگیر و گسترده بود.
وی در خصوص جامعیت علمی امام صادق(ع) گفت: بسیاری بر این باور هستند که فعالیت‌های علمی امام صادق(ع) در زمینه‌های فقهی و دینی بوده است، در حالی که امام صادق(ع) در زمینه طب، نجوم، زیست، شیمی و غیره فعالیت‌های علمی فراوانی کردند. 
این کارشناس مذهبی ادامه داد: ماه‌ها پیش قرار بود احادیثی از امام صادق(ع) را جمع آوری کرده و آنها را دسته بندی کنم، در پایان پژوهشم به نکات جالبی رسیدم که شاید باورش برای ما کمی دشوار باشد. برای نمونه به این نکته دست یافتم که امام صادق(ع) هفت هزار و 200 حدیث در خصوص گل و گیاه دارند. 
بهاری درادامه با اشاره به جهانی بودن شهرت علمی امام صادق(ع) گفت: سال‌ها پیش پروفسور حسابی برای رفع شبهات علمی نزد انیشتین دانشمند بزرگ می‌رود، انیشتین از او می‌پرسد که چرا این همه راه را از وطنت تا اینجا پیمودی؟ حسابی می‌گوید: سوالاتی داشتم که می‌خواستم از شما بپرسم. انیشتین در جواب حسابی می‌گوید: شما کسی را در دینتان دارید که در پنج سالگی شبهات بطلمیوس دانشمند بزرگ غربی را حل کرده است، بعد برای جواب سوالات نزد من آمدی؟ پروفسور حسابی می‌پرسد که این شخص کیست که انیشتین جواب می‌دهد، امام صادق(ع)، بنابراین شهرت علمی این حضرت جهانی است.
وی در خصوص جایگاه علمی اسلام در جهان تصریح کرد: بدون شک اسلام و شیعه در زمان امام صادق(ع) در جایگاه نخست علمی در جهان قرار داشت. زمانی که اروپا غرق در شهوت و دنیا پرستی بود، شیعه به برکت و تلاش های امام ششم(ع) به فعالیت های علمی می پرداخت. 
این کارشناس مذهبی اظهار داشت: بعد هم که غرب جایگاه علمی خوبی پیدا کرد، به دلیل استفاده و سوء استفاده هایی بود که آنان از کتاب های اسلامی کردند. پیش از ظهور دکارت و نیچه و غیره، شیعه دانشمندانی چون جابر بن حیان و خواجه نصیر طوسی را داشت.
بهاری با اشاره به مکان تدریس امام صادق(ع) اظهار کرد: امام صادق(ع) جایگاه خاصی را برای مناظره و تدریس نداشتند. گاهی در مسجد، گاهی در خانه، گاهی در مسیر منزل تا مسجد، گاهی به صورت مکتوب و دیگر راه‌های ارتباطی به تدریس و گفتگوی علمی می‌پرداختند.
طبقه بندی: حدیث،  دانشمندان ایران، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 مرداد 1395
افسران - متن و عکسطبقه بندی: یاد واره شهدا، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 مرداد 1395
افسران - شهدا تا آخرپشت فرمانده ایستادندطبقه بندی: یاد واره شهدا، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 مرداد 1395
افسران - جالب و ارزشمندتر از یک کتاب...طبقه بندی: حدیث،  مذهبی و اخلاقی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
(تعداد کل صفحات:110)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
سئوالات امتحان ریاضی پایان ترم چگونه طرح شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ