تبلیغات
ریاضیات نقی زاده - معمای المپیادی: معمای نمایی

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 11 مهر 1395

x و y دو عدد حقیقی هستند و دو رابطه زیر نیز برقرار است:

2x+1=18   ,   3-y=2

حاصلضرب این دو عدد حقیقی، چند است؟

 

الف) 2-

  ب) 1-

  ج) 2

  د) 1/2-

  هـ) 1/2

پاسخ در ادامه مطلب...

پاسخ معمای المپیادی: معمای نمایی(آی هوش)

گزینه الف

از آنجایی که داریم: 2x+1=18 پس نتیجه می گیریم 2x=9 پس:

2x=9 ⇒ 2xy=9y= (3y)2=1/4=2-2

⇒ xy=-2

البته با لگاریتم گرفتن از دو رابطه داده شده در صورت سؤال نیز می توان راه حل مشابهی ارائه کرد.

 
طبقه بندی: تست هوش و معما، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سئوالات امتحان ریاضی پایان ترم چگونه طرح شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ