مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396

نمونه سوالات ریاضی نهم ترم دوم

(نادری) ۹۵-۹۴

شماره

 شهر/استان

 آموزشگاه

طراح آزمون

  سوال

 پاسخ نامه

توضیح

1هرمزگانهماهنگ۹۵
گروهدانلود  پیوست سوالخرداد ۹۵
2خوزستان /اهوازهماهنگ۹۵
گروهدانلود دانلود خرداد۹۵
3لرستان/تیزهوشانهماهنگ۹۵
گروهدانلود
خرداد۹۵
4خراسان رضویهماهنگ۹۵
گروهدانلودپیوست سوالخرداد۹۵
5استان البرزهماهنگ۹۵
گروهدانلود خرداد۹۵
6نمونه سوال عالی(متوسط)هماهنگهمکاردانلودپیوست سوالخرداد۹۵
7استان اصفهانهماهنگگروهدانلوددانلودخرداد۹۵
8استان آ.غربیهماهنگگروهدانلود
خرداد۹۵
9استان یزد
هماهنگگروهدانلود
خرداد۹۵
10آزمایشی( ریاضی)۱ورودی دهم-ریاضیسعید جعفری دانلود 
۹۵b96
11آزمایشی  ( ریاضی)۲ ورودی دهم-ریاضیسعید جعفریدانلود  دانلود  ۹۵b96
12آزمایشی( ریاضی)۳
ورودی دهم-ریاضیسعید جعفریدانلود 
۹۵b96
13آزمایشی( ریاضی)۴ورودی دهم-ریاضیسعید جعفریدانلود 
۹۵b96
14ورودی انرژی اتمی
ورودی دهم-ریاضییوسف سهرابیدانلود 
۹۵b96
15آزمون شبیه ساز۱
ورودی دهم-ریاضیمتفکران بابلسردانلود دانلود۹۵b96
16آزمون شبیه ساز۲
ورودی دهم-ریاضیمتفکران بابلسردانلود دانلود۹۵b96
17آزمون شبیه ساز۳
ورودی دهم-ریاضیمتفکران بابلسردانلود دانلود۹۵b96
18آزمونورودی دهمتهران نمونه دولتیگروهدانلود 
۹۵b96
19آزمونورودی دهمنمونه دولتی اصفهانتشکرازآقای صادقی
دانلود  دانلود۹۵b96
20آزمونورودی دهمنمونه دولتی گیلانگروهدانلود 
۹۵b96
21آزمونورودی دهمنمونه دولتی خوزستانگروهدانلود 
۹۵b96
22آزمونورودی دهمنمونه دولتی هرمزگانتشکراز آقای یارالهی
دانلود دانلود ۹۵b96طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سئوالات امتحان ریاضی پایان ترم چگونه طرح شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ