تبلیغات
ریاضیات نقی زاده - مطالب نفرات برترخلیج فارس 93

ارسال توسط حسن نقی زاده

لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی اسفند ماه 93 دبیرستان نمو نه دولتی خلیج فارس همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

(تبریک ویژه از طرف هم کلاسی ها، دبیران و اولیاء دبیرستان)

 
کسب رتبه اول آزمون تخصصی دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس توسط آقای پویان لطفی از کلاس805 را تبریک عرض می نماییم.


برترین های اسفند ماه کلاس 805:
1-
علی مراد زاده
2-
پویان لطفی
3- حسام مقصودی

پیشرفته ها: محمد سینا ناظمی - آرمان متقی - پارسامحمد علی زاده- پویا محمد علی زاده - امین نوروزی -علی میسر-علی نجفیان -علی هوشیار-آرمان یوسفی-
امیر حسین میرزایی.


برترین های اسفند ماه کلاس 804:
1- محمد قنادی - امیر حسین فاتحی
2-متین کریمی - محمد امین کریم پور-
حسام قدسی - امیر رضا غلیاف
3- محمد رضا علی خانی

پیشرفته ها: مهدی عربیان - ماهان قابلی - ابولفضل غنی هنر.

برترین های اسفند ماه کلاس 704:
1- محمد علی معتقد
2- ماهان وقار- محمد پارسا ملکی
3- محمد پارسا نعیمیان

پیشرفته ها: امیر حسین گمار -مهدی گنجعلی - محمد پارسا هاشمی - امیر حسین مرادی -علیرضا میر زایی.طبقه بندی: نفرات برترخلیج فارس 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده

لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی بهمن ماه 93 دبیرستان نمو نه دولتی خلیج فارس همدان  بدین شرح اعلام می گردد:


برترین های بهمن ماه کلاس 805:
1-
پویان لطفی
2-
علی مراد زاده
3-  پارسا محمد علی زاده

پیشرفته ها: امیر حسین یعقوبی -علی میسر- عرشیا لطفیان - محمد گرجی.


برترین های بهمن ماه کلاس 804:
1- حسام قدسی
2-
محمد قنادی -امیر رضا غلیاف -امیر حسین فاتحی -محمد رضا علی خانی -سالار فامیل گوهریان
3- مهدی عربیان - علیرضا فرهمند.


پیشرفته ها: آریا عسگری -ماهان قابلی.

برترین های بهمن ماه کلاس 704:
1- محمد علی معتقد
2- ماهان وقار
3- عرفان مالمیر

پیشرفته ها: مهدی نعمت زاده -   رضا یار محمدی -بابک مهرین -علیرضا هوشمند- محمد پارسا میرزایی -محمد مهدی مصائب- محمد علی مجیدی.


طبقه بندی: نفرات برترخلیج فارس 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی آذر ماه 93 دبیرستان نمو نه دولتی خلیج فارس همدان  بدین شرح اعلام می گردد:


برترین های آذر ماه کلاس 805:
1-علی مراد زاده
2- پویان لطفی
3- امیر حسین یعقوبی - پارسا محمد علی زاده


پیشرفته ها: علی میسر- امین نوروزی


برترین های آذر ماه کلاس 804:
1- حسام قدسی
2- امیر رضا غلیاف
3- محمد امین کریم پور - امیر محمد فعله گری


پیشرفته ها: محمد قنادی - مهدی عربیان - امیر حسین عبد الرحمانیبرترین های آذر ماه کلاس 704:
1- محمد علی معتقد
2- ماهان وقار
3- مهدی نعمت زاده -محمد پارسا نعمیان

پیشرفته ها: بابک مهرین - علیرضا نادری - علی نجفیانطبقه بندی: نفرات برترخلیج فارس 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی آبان ماه 93 دبیرستان نمو نه دولتی خلیج فارس همدان  بدین شرح اعلام می گردد:
برترین های مهر ماه کلاس 805:

1- علی مراد زاده - پویان لطفی- حسام الدین مقصودی- پارسا محمد علی زاده
2- پویا محمد علی زاده - آرمان یوسفی صفت- علی نجفیان - امیر حسین یعقوبی
3- فراز مقدادی - علی هوشیار - حسین یعقوبی

پدیده های پیشرفت داشته: سید معین معینی -عرشیا لطفیان - محمد مهدی مطهری نیا - محمد رضا مطیعیبرترین های مهر ماه کلاس 804:


1-حسام  قدسی
2- محمد رضا علی خانی - امیر رضا غلیاف
3- آریا عسگری -  سالار فامیل گوهریان - محمد مهدی کاظمی - محمد امین کریم پور

پدیده های پیشرفت داشته: ابولفضل غنی هنر - امیر حسین قدیمی عجب - علی رضا کریمی - علی رضا کریم پیر حیاتی- امیر رضا عمیدی - محمد مبین عفراتی


برترین های مهر ماه کلاس 704:

1- محمد علی معتقد - مهدی نعمت زاده - محمد پارسا نعیمیان
2- محمد پارسا ملکی - محمد پارسا هاشمی - ماهان وقار
3- امیر حسین مرادی پاکرو

پدیده های پیشرفت داشته:
محمد رضا وثاقی - سید محمد وفایی - علی یادگاریان - رضا یار محمدی - علی رضا میر زایی

طبقه بندی: نفرات برترخلیج فارس 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
آزمون پیشرفته اعداد طبیعی فصل دوم ریاضی هشتم با پاسخ تشریحی:

 دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس


 دریافت متن سئوالات


 دریافت پاسخ نامه تشریحی سئوالات
طبقه بندی: نفرات برترخلیج فارس 93،  سئوالات ریاضی هشتم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی مهر ماه 93 دبیرستان نمو نه دولتی خلیج فارس همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

 برترین های مهر ماه کلاس 805:

1- پویا محمد علی زاده - پارسا محمد علی زاده
2- پویان لطفی
3- علی مراد زاده - عادل نوروزی - فراز مقدادی
4-علی هوشیار - آرمان یوسفی صفت
5-امیر حسین یعقوبی - محمد سینا ناظمی


برترین های مهر ماه کلاس 804:

1-حسام قدسی- محمد رضا علی خانی فرد

2-امیر رضا غلیاف - سالار فامیل گوهریان
3-آریا عسگری- متین کریمی - محمد امین کریم پور

4- امیر محمد فعله گری
5- علیرضا فرهمندبرترین های مهر ماه کلاس 704:

1- محمد علی معتقد
2-محمد صالح ناظمی - ماهان وقار - مهدی نعمت زاده - محمد پارسا ملکی - محمد پارسا هاشمی
3- محمد مهدی مصائب - محمد پارسا نعیمیان - محمد سینا لطفی
4- بابک مهرین
5- امیر شایان مومیوند

طبقه بندی: نفرات برترخلیج فارس 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سئوالات امتحان ریاضی پایان ترم چگونه طرح شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ