تبلیغات
ریاضیات نقی زاده - مطالب نفرات برتر شهید نواب 93لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی اسفند ماه 93 دبیرستان هیات امنایی شهید نواب همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

برترین های  اسفند ماه کلاس 102:

1-
محمد سبحان رنگچیان
2-
محمد عرفان نوروزی
3-محمد حسام لطفی - امیر حسین کاووسی

پیشرفته ها:  محمد مهدی زارع- امیر صفدریان - محمد فتحی - بهزاد دشتی.


برترین های اسفند ماه کلاس 202:

1- امیر حسین خانیان
2- مهدی حیدری - محمد عرفان مالمیر - معین محمدی - محمد سینا سامعی - مهدی لطیفی.
3- مبین طاهری -
محمد حسین محمدی نیا -مهدی وحدتی کیا- محمد مهدی جعفری.

پیشرفته ها: امیر مهدی ربیعی - سجاد شعبانی-علی خلیلی- علی ترکمان.برترین های اسفند ماه کلاس 208:
1- محمد یاشار قره باغی
2-حامد کرمی
3-محمد مهدی میر زایی - سیاوش نجفی - محمد رضا جمشید.


پیشرفته ها:پدرام تحصیلی- علی زمانی - علیرضا عطایی- سیاوش کردلو - امیر حسین محمدی -عادل ورمرزیار - محمد مبین طاهری.طبقه بندی: نفرات برتر شهید نواب 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی بهمن ماه 93 دبیرستان هیات امنایی شهید نواب همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

برترین های بهمن ماه کلاس 102:

1-
سینا اقدسی
2-
مصطفی قربانی
3-محمد حسام لطفی

پیشرفته ها:  محی الدین هاشمی- کیارش راستیانی - موحد طایفه سیدا - محمد عرفان نوروزی- سینا لاچیان -یزدان نجاری.


برترین های بهمن ماه کلاس 202:

1- مهدی حیدری
2- معین محمدی
3- مبین طاهری -ساسان ابراهیمی-
محمد حسین محمدی نیا -مهدی لطیفی

پیشرفته ها: محمد حسین کریمی- متین مظاهری- محمد سینا سامعی - محمد عرفان مالمیر - متین مظاهری - مهدی وحدتی کیا-امیر حسین خانیان.برترین های بهمن ماه کلاس 208:
1- محمد یاشار قره باغی
2-حامد کرمی
3-نیما رحمانی


پیشرفته ها:سید سهیل باقری - علی رضا عطایی - سیاوش نجفی - محمد مینایی -محمد مهدی میرزایی- یوسف شیریان.طبقه بندی: نفرات برتر شهید نواب 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی  آذر ماه 93 دبیرستان هیات امنایی شهید نواب همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

برترین های آبان ماه کلاس 102:

1- محمد سبحان رنگچیان
2-محی الدین هاشمی
3-
سینا اقدسی

پیشرفته ها: محمد حسام لطفی - افشین پارسایی - دانیال تجری - امیر حسین حاتمی زارع - بهزاد دشتی فامیل - کیارش راستیانی - موحد طایفه سیدا - مصطفی قربانی - محمد مرادی صامت- محمد عرفان نوروزی


برترین های آذر ماه کلاس 202:

1- امیر حسین خانیان - مهدی لطیفی
2- مهدی حیدری
3- ساسان ابراهیمی


پیشرفته ها: مبین طاهری - علی بقال زادگان- امیر مهدی ربیعی - محمد سینا سامعی - محمد عرفان مالمیر - محمد حسین محمدی نیا -متین مظاهری - مهدی وحدتی کیا


برترین های آذر ماه کلاس 208:
1- محمد یاشار قره باغی
2-حامد کرمی
3- علی رضا عطایی - سیاوش نجفی- یوسف شیریان


پیشرفته ها: سید سهیل باقری- پژمان شکربخت - محمد متین طاهری -امیر حسین محمدی  طبقه بندی: نفرات برتر شهید نواب 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی  آبان ماه 93 دبیرستان هیات امنایی شهید نواب همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

برترین های آبان ماه کلاس 102:

1- محی الدین هاشمی
2-محمد مهدی زارع- حسین مختاری
3-محمد سبحان رنگچیان 

پیشرفته ها: کیارش اکبری
-امیر صفدریان - سینا لاچیان


برترین های  آبان ماه کلاس 202:

1- امیر حسین خانیان
2- مهدی لطیفی
3- معین محمدی
 
پیشرفته ها: علی ترکمان- علی خلیلی - محمد امین رضایی - محمد حسین کریمی - پویا وحدتی


برترین های آبان ماه کلاس 208:

1- محمد یاشار قره باغی
2- حامد کرمی
3- نیما رحمانی

پیشرفته ها:  علی رضا محرری زاده - محمد امین ریحانی - یوسف شیریان
طبقه بندی: نفرات برتر شهید نواب 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
لیس الانسان الا ما سعی
ضمن تبریک به دانش آموزان و خانواده محترم ایشان نفرات برتر آزمون ریاضی مهر ماه 93 دبیرستان هیات امنایی شهید نواب همدان  بدین شرح اعلام می گردد:

برترین های مهر ماه کلاس 102:

1- محی الدین هاشمی
2- سینا اقدسی - نیما فرزانی
3- طاها نور محمدیان

4- فرشید اقا محمدی- امیر حسین حاتمی زارع -محمد مهدی زارع
5- محمد فتحی - موحد طایفه سیدابرترین های مهر ماه کلاس 202:

1- مهدی وحدتی کیا
2-مهدی حیدری-معین محمدی
3- مهدی لطیفی پاک
4- محمد عرفان مالمیر
5-
امیر حسین خانیان - مبین طاهریبرترین های مهر ماه کلاس 208:

1- محمد یاشار قره باغی
2- حامد کریمی شایان
3- محمد مینایی
4- نیما رحمانی شایگان
5- سید سهیل باقری - محمد رضا جمشید
طبقه بندی: نفرات برتر شهید نواب 93، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سئوالات امتحان ریاضی پایان ترم چگونه طرح شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ