ریاضیات نقی زاده هدف این وبلاگ پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی و کسب افتخار برای ایران اسلامی ، در همه عرصه های علمی و فرهنگی در سایه امام زمان (عج)می باشد. هر گونه برداشت از مطالب با ذکر منبع آزاد است. لیس الانسان الا ماسعی (( برای انسان جز آنچه با سعی وتلاش و عمل بدست آورده چیزی نیست.)) سوره نجم آیه:39 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com 2017-07-28T06:25:06+01:00 text/html 2017-07-27T18:04:28+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده معرفی کانال ریاضیات نقی زاده http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2918 &nbsp;سلام&nbsp; و درود خدا بر همه دوستان و اساتید همکار&nbsp; و دانش آموزان گرامی این کانال جهت ارائه مطالب ریاضی ،علمی و اخلاقی معرفی می شود. امید است&nbsp; در سایه امام زمان (عج) و با حمایت و تبلیغ شما عزیزان قدمی هرچند کوچک برای پیشرفت ایران سرفراز&nbsp; برداریم. آجرک الله <br><br><br><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a href="https://t.me/naghizadeh_math" target="_blank" title="">https://t.me/naghizadeh_math</a></font> <a href="https://t.me/naghizadeh_math" target="_blank" title=""><img src="https://chegane.com/images/blog/49c66ac3a2d26db0bf32b69ffd403f0b.png" alt="Image result for ‫عکس تلگرام‬‎" height="54" width="54"></a></div> text/html 2017-07-26T03:44:28+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده چند دانستنی ریاضی http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2916 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><br class="Apple-interchange-newline">چند دانستنی ریاضی:</strong></span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا&nbsp;می دانستید ریاضی در بسیاری از مشاغل از جمله مهندسی، تجارت، علوم دارویی، مشاغل مربوط به علوم پایه، هوانوردی و غیره نقش اصلی را دارد.</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید&nbsp;مصریان باستان بسیاری از مفاهیم و عملیات ریاضیات پیشرفته مثل جبر،حساب و هندسه را بیش از 3000 سال پیش از میلاد مسیح انجام می دادند.</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید بعد از قرن 16 میلادی بود که بسیاری از نماد های ریاضی به وجود آمد. پیش از آن معادلات ریاضی به صورت کلمات نوشته می شدند که باعث اتلاف وقت زیادی می شد.</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید می توان یک کیک را به 8 قسمت تقسیم کرد آن هم فقط با سه برش؟! (به نظر شما چگونه می توان این کار را انجام داد.)</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانید به یک متوازی الاضلاع سه بعدی، متوازی السطوح می گویند؟</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید مثلثات، علم مطالعه رابطه بین زوایه و اضلاع مثلث هاست؟</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- &nbsp;آیا می دانستید کوچکترین ده عدد اول عبارتند از: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23 و 29</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید محبوب ترین موترور جستجو "گوگل" از یک &nbsp;عدد بسیار بزرگ ریاضی به اسم "گوگول" (</span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Googol</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">) می آید یعنی یک عدد "یک" با 100 صفر مقابلش!</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانید عدد "گوگول پلکس" (</span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">googolplex)&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">عدد 1 با "گوگول" عدد&nbsp;صفر مقابلش است و &nbsp;آنقدر بزرگ است که در کل قطر شناخته شده جهان هستی&nbsp;جا نمی شود و بیشتر از عمر زمین برای نوشتنش زمان باید صرف کرد.</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید&nbsp;عدد پی را نمی توان به صورت کسر (عدد گویا) نوشت پس عدد پی یک عدد غیرگویا&nbsp;است و وقتی به صورت اعشاری نوشته شود &nbsp;تا بی نهایت ادامه پیدا می کند.</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- این عدد پی با 50 رقم اعشار بصورت زیر است:<br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">3.14159265358979323846264338327950288419716939937510</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial;">- آیا می دانستید اگر دو کمیت نسبتی تقریبا حدود 1.618 داشته باشند می گویند نسبت طلایی دارند. از این نسبت طلایی در طول تاریخ برای ساختن بناهای معماری چشم نواز مثل "پارتنون" استفاده شده است. این نسبت حتی در نقاشی، موسیقی، قطع کتاب ها و در طبیعت هم دیده می شود.<br>منبع: آی هوش<br></span></span></div> text/html 2017-07-25T15:38:19+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده فرزندتان در درس ریاضی ضعیف است؟ http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2915 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 128);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;">دکتر مهرنوش دارینی - دکترای روان‌شناسی و مشاوره</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">کودک ممکن است در زمینه‌های مختلف با مشکل روبه‌رو شود که درک آن برای خانواده گاه سخت به نظر می‌رسد. والدین تمایل دارند، کودکشان براحتی مطالب درسی را یاد بگیرد و حتی بسیاری مواقع انتظار دارند که از سایر هم سن و سال‌های خود عملکرد بهتری داشته باشند.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">وقتی کودک درس جدیدی یاد می‌گیرد، صبور نیستند و اگر ضعفی در فرزند خود ببینند، با آن برخورد می‌کنند و ممکن است واکنش‌های اشتباه و سرزنشی از خود نشان دهند. در زمینه اختلالات یادگیری خاص، بخش دیگری که می‌تواند با مشکل روبه‌رو شود، ریاضی و مفاهیم آن است. کودکان دارای این اختلال در یادگیری و یادآوری اعداد مشکل دارند و نمی‌توانند واقعیات پایه مربوط به اعداد را به خاطر بسپارند و در محاسبه کند و غیردقیق هستند و در نتیجه،‌ عملکرد آنها و کند بودنشان والدین را نگران می‌کند.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">این کودکان در مدرسه نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و ممکن است از طرف گروه همسال خود پذیرفته نشوند. این مساله باعث می‌شود هنگام پرسش ریاضی دچار استرس شوند و نگران واکنش همکلاسی‌های خود باشند.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">سه عامل در فرآیند یادگیری موثر است که عبارتند از: آموزش مستقیم و کافی؛ زمان کافی برای تمرین و تکرار و تشویق مناسب. والدین و مراقبان کودک لازم است این سه عامل را به شکلی صحیح به کار گیرند تا یادگیری بدرستی صورت گیرد. برای رفع مشکل و دادن تمرین لازم است از تمرینات آسان شروع کنید.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">والدین باید متناسب با نوع ضعف کودک خود برای او وقت بگذارند و به جای سرزنش و مقایسه، کودک را با تمرینات مختلف سرگرم و مهارت در او ایجاد کنند. برای حل مشکل لازم است تا روی مفاهیم کم و زیاد، بزرگ و کوچک، دور و نزدیک، جلو و عقب، شناسایی جهت، خط کشیدن و سایر مفاهیم کار شود.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">در آموزش کودکان باید تاکید بر خود آموزی باشد. شرایطی را فراهم کنید که تکلیف خواسته شده به شیوه‌ای باشد که خود کودک به معنا و مفاهیم مربوط به ریاضی پی ببرد. همچنین آموزش مفاهیم ریاضی باید از اشیای واقعی و قابل لمس و مشاهده شروع شود. برای مثال از مهره، ژتون و نخود که کودک می‌تواند آنها را لمس کند، استفاده می‌شود و از او می‌خواهیم تا آنها را بشمارد و از آنها دو یا چند دسته مساوی، بزرگ‌تر و کوچک‌تر به وجود آورد.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">برای مفهوم دور و نزدیک نیز می‌توانید در قالب بازی از کودک بخواهید اشیای نزدیک و دور خودش را نام ببرد یا برای ادراک مفهوم عمق، ماسه خیس شده را در ظرف بریزید و یک قاشق کوچک و بزرگ در اختیار دانش آموز قرار دهید تا با زیر و رو کردن ماسه‌ها مفاهیم مربوط به عمق را یاد بگیرد.</span></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">می‌توانید از کودک بخواهید از عدد یک تا عددی را که بلد است، بشمارد و سپس همان اعداد را به صورت معکوس بیان کند.<br><br>منبع:آی هوش<br></span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-22T08:29:35+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده دانلود سئوالات ریاضی نهم-خرداد 95 و 96 استانها http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2914 <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="5">دانلود سئوالات ریاضی نهم-خرداد 95 و 96 استانها</font></b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="5" color="#000000"><i><a href="http://s9.picofile.com/file/8295483676/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.zip.html" target="_blank">دانلود</a></i></font></b></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="5" color="#000000"><br></font></b></p><p dir="rtl" style="text-align: right; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><font color="#000000" size="2">با تشکر از: رضا حبیبی معاونت محترم دبیرستان شهید نواب صفوی همدان</font></p> text/html 2017-06-21T15:26:26+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده عکس دیده نشده از کارنامه تحصیلی اینشتین با نمرات جالب! http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2912 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2">به گزارش خبرنگار<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/cyberspace/166" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; background: transparent; text-decoration: none;">حوزه اخبار داغ</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/cyberspace" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; background: transparent; text-decoration: none;">گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان</a>؛ تصویری از کارنامه تحصیلی<a title="البرت انیشتین" href="http://www.yjc.ir/fa/tag/1/ آلبرت انیشتین" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(154, 0, 0); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; background: transparent; text-decoration: none; outline-offset: -2px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آلبرت اینشتین</strong></em></span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در سال ۱۸۹۶ و زمانی که او ۱۷ سال سن داشت در فضای مجازی در حال دست به دست شده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2">همان طور که می بینید، نمره های او در سطح بسیار خوب و عالی بوده است. مقیاس نمره ها از ۱ تا ۶ بوده که آلبرت جوان در بسیاری از دروس مانند فیزیک، تاریخ، جبر و هندسه نمره کامل 6 را به دست آورده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2">گفتنی است؛&nbsp;انیشتین تا چهار سالگی صحبت نمی‌کرد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="پزشک" href="http://www.yjc.ir/fa/tag/1/ پزشک" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; background: transparent; text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">پزشک</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></em></span></a>متخصص به پدر و مادرش گفته بود که فرزند آنها زبان باز خواهد کرد ولی عقب مانده خواهد بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2">اینشتین در طول زندگی‌اش قوه بیان ضعیفی داشت، احتمالا افسانه تنبل بودن او هم از همین امر ناشی شده است. ولی او اصلا شاگرد تنبلی نبود.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2">در ادامه با ما همراه باشید تا تصویری از کارنامه تحصیلی اینشتین را ببینید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="2">&nbsp;<img class="image_btn img-responsive2" title="عکس دیده نشده از کارنامه تحصیلی انیشتین با نمرات جالب!" src="http://www.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/30/6391548_912.jpg" alt="عکس دیده نشده از کارنامه تحصیلی انیشتین با نمرات جالب!" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin: 0px;" align="" height="496" width="526"></font></p><font size="2"> </font> text/html 2017-06-21T07:12:50+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آزمون های نمونه دولتی ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2910 <div style="direction:ltr;text-align:left"><ul style="margin: 0px; padding-top: 0px ! important; padding-right: 4px; padding-bottom: 0px ! important; padding-left: 4px; list-style: outside none none; border: medium none ! important; color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: outside none none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; border-bottom: medium none; display: block; font-family: BYekan; font-size: 13px ! important; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 100; text-decoration: none; color: rgb(41, 84, 122); outline: 0px none; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; float: right; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">آزمون 1 - استان زنجان</a></span></b><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="004_3.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/465_8f1ed99f46029c5c57a6247f4cbed13d" style="opacity: 0.9; text-decoration: underline; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">دانلود</a></span></b></div></li></ul><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"></span></b><ul style="margin: 0px; padding-top: 0px ! important; padding-right: 4px; padding-bottom: 0px ! important; padding-left: 4px; list-style: outside none none; border: medium none ! important; color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: outside none none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; border-bottom: medium none; display: block; font-family: BYekan; font-size: 13px ! important; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 100; text-decoration: none; color: rgb(41, 84, 122); outline: 0px none; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; float: right; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">آزمون 2 - استان قم</a></span></b><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="001_3.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/464_d1327f62afc706714ea59a33971a4c4a" style="opacity: 0.9; text-decoration: underline; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">دانلود</a></span></b></div></li></ul><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"></span></b><ul style="margin: 0px; padding-top: 0px ! important; padding-right: 4px; padding-bottom: 0px ! important; padding-left: 4px; list-style: outside none none; border: medium none ! important; color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: outside none none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; border-bottom: medium none; display: block; font-family: BYekan; font-size: 13px ! important; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 100; text-decoration: none; color: rgb(41, 84, 122); outline: 0px none; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; float: right; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">آزمون 3 - استان گلستان</a></span></b><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="002_3.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/463_79e9b1f59057eb170b17d6d009016f97" style="opacity: 0.9; text-decoration: underline; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">دانلود</a></span></b></div></li></ul><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"></span></b><ul style="margin: 0px; padding-top: 0px ! important; padding-right: 4px; padding-bottom: 0px ! important; padding-left: 4px; list-style: outside none none; border: medium none ! important; color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li class="odd lastItem" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: outside none none; border-width: 1px medium medium; border-style: solid none none; border-color: rgb(0, 190, 190) -moz-use-text-color -moz-use-text-color; border-image: initial; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; display: block; font-family: BYekan; font-size: 13px ! important;"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 100; text-decoration: none; color: rgb(41, 84, 122); outline: 0px none; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; float: right; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">آزمون 4 - استان یزد</a></span></b><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="003_3.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/462_62f7bd8d7d9d4fd8e42094689a6ce00f" style="opacity: 0.9; text-decoration: underline; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 13px ! important; border: medium none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">دانلود</a></span></b></div></li></ul><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"></span></b></div> text/html 2017-06-21T06:33:44+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آزمون نمونه دولتی همدان ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2909 <div align="center"><span dir="LTR"></span></div><h4 style="margin-bottom: 10px; line-height: 1.3em; margin-top: 0px; font-family: IRANSans; font-size: 17px; text-align: center;" align="center">تعداد سوالات و ضرایب دروس آزمون نمونه دولتی همدان ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم</h4><table style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: IRANSans; font-size: 13px;" align="center" height="518" width="499"><tbody><tr style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="64"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">ردیف</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" align="center" width="359">نام درس</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="132">تعداد سوالات</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="83">ضریب</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="64">۱</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="359"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">پیام های آسمان</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="132"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۱۰</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="83"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۲</p></td></tr><tr style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="64"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۲</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="359">فارسی</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="132">۱۵</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="83">۲</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="64"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۳</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="359"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">عربی</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="132">۸</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="83">۱</td></tr><tr style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="64"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۴</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="359"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">مطالعات اجتماعی(جغرافیا،تاریخ،مدنی)</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="132"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۱۰</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="83"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۱</p></td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="64"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۵</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="359"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">انگلیسی</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="132"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۷</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="83"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۱</p></td></tr><tr style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="64"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۶</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="359"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">علوم تجربی</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="132"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۲۵</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="83"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۲</p></td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="64">۷</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="359"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">ریاضی</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="132"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۲۵</p></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="83"><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; text-align: center;">۳</p></td></tr><tr style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td colspan="2" style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="423">جمع کل</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: center;" width="132">۱۰۰</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right;" width="83"></td></tr></tbody></table><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: center;" align="center"><strong>دانلود سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی همدان ۹۵&nbsp;– نهم به دهم</strong></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: IRANSans; font-size: 13px;" align="center"><font color="#000000"><a href="http://darsito.ir/wp-content/uploads/2016/11/kordestan-hamedan-9-95.pdf" target="_blank" style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; transition: all 0.2s linear 0s; outline: 0px none; text-decoration-line: none;"><img class="size-full wp-image-46262 aligncenter disappear appear" src="http://darsito.ir/wp-content/uploads/2016/11/download2-20.jpg" alt="نمونه دولتی همدان 95" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; border-radius: 0px !important; margin: auto auto 20px; float: none; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; display: block; outline: transparent solid 1px;" height="46" width="80"></a></font></p> text/html 2017-05-11T19:22:49+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده نمونه سوالات ریاضی نهم ترم دوم 94-95 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2907 <table style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: BYekan,WebYekan,Tahoma,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center" border="rgb(0, 0, 0)" cellspacing="1" height="2448" width="493"><tbody><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 49px;"><td colspan="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 710px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>نمونه سوالات ریاضی نهم ترم دوم</strong></span></font></h3><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>(نادری) ۹۵-۹۴</strong></span></font></h3></td></tr><tr style="background-color: rgb(255, 204, 94); height: 49px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>شماره</strong></font></h3></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>&nbsp;شهر/استان</strong></font></h3></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>&nbsp;آموزشگاه</strong></font></h3></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>طراح آزمون</strong></font></h3></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>&nbsp; سوال</strong></font></h3></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>&nbsp;پاسخ نامه</strong></font></h3></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 49px;"><h3 style="font-size: 1.17em; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: black;"><font size="1"><strong>توضیح</strong></font></h3></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>1</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>هرمزگان</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><b><strong>هماهنگ۹۵</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8251689692/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</a></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b>&nbsp;پیوست سوال</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد ۹۵</b><br></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>2</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>خوزستان /اهواز</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><b><strong>هماهنگ۹۵</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8251830426/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود&nbsp;</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8251832626/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود&nbsp;</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>3</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>لرستان/تیزهوشان</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><b><strong>هماهنگ۹۵</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8251830326/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_95_%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دانلود</strong></span></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>4</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>خراسان رضوی</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><b><strong>هماهنگ۹۵</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8252658468/9t2_khorasan_95_1_.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیوست سوال</span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>5</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>استان البرز</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><b><strong>هماهنگ۹۵</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8252680268/9t2_alborz_95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دانلود</strong></span></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>6</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b>نمونه سوال عالی(متوسط)</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>هماهنگ</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>همکار</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8252779468/9t2_ns_bapasokh.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیوست سوال</span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>7</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>استان اصفهان</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>هماهنگ</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8252949718/9t2_esfahan_95_1_.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8252949842/pa_9t2_esfahan_95_1_.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>8</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>استان آ.غربی</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>هماهنگ</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8253513892/9t2_AZAR_GH_KH95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>9</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>استان یزد<br></strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>هماهنگ</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8253516134/9t2_YAZD_95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><b>خرداد۹۵</b><br></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>10</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمایشی( ریاضی)۱</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>سعید جعفری&nbsp;</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8255422442/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AF.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong></a>&nbsp;</span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="height: 17px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 17px;"><font size="1"><b>11</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 17px;"><font size="1"><b><strong>آزمایشی</strong>&nbsp; ( ریاضی)۲</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 17px;"><font size="1"><b>&nbsp;ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 17px;"><font size="1"><b><strong>سعید جعفری</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 17px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8255422468/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong></a>&nbsp;</span>&nbsp;</span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 17px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8255422634/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B42%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%B1.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</span></a>&nbsp;</span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 17px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>12</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمایشی( ریاضی)۳<br></strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>سعید جعفری</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8255422492/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(51, 102, 255); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</a></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>13</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمایشی( ریاضی)۴</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>سعید جعفری</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8255422542/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(51, 102, 255); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</a></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>14</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>ورودی انرژی اتمی<br></strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b>یوسف سهرابی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8255422700/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(51, 102, 255); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</a></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>15</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><b><strong>آزمون شبیه ساز۱</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b>متفکران بابلسر</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8255423242/azm_1.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(51, 102, 255); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود&nbsp;</a></strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8255423968/pa_azm_1.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود</span></strong></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>16</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><b><strong>آزمون شبیه ساز۲</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b>متفکران بابلسر</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8255423484/azm_2.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(51, 102, 255); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</a></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8255423976/pa_azm_2.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود</span></strong></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>17</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><b><strong>آزمون شبیه ساز۳</strong></b><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>ورودی دهم-ریاضی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b>متفکران بابلسر</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8255423442/azm_3.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(51, 102, 255); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong>دانلود</strong>&nbsp;</a></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8255423992/pa_azm_3.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود</span></strong></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18.3333px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b>18</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b><strong>آزمون</strong>ورودی دهم</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b>تهران نمونه دولتی</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8256770076/9b10_tehran.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دانلود&nbsp;</strong></span></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18.3333px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>19</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمون</strong>ورودی دهم</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>نمونه دولتی اصفهان</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>تشکرازآقای صادقی<br></strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8256769318/9B10_ESFAHAN.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a>&nbsp;</strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8256973676/pasokh_9B10_ESFSHSN.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;دانلود</strong></span></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>20</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمون</strong>ورودی دهم</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>نمونه دولتی گیلان</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8256770018/9B10_gilan.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a>&nbsp;</strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>21</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمون</strong>ورودی دهم</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>نمونه دولتی خوزستان</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>گروه</strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8256769192/9B10_khozestan.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">دانلود</a>&nbsp;</strong></span></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><br></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr><tr style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); height: 18px;"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 31px; height: 18px;"><font size="1"><b>22</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 151px; height: 18px;"><font size="1"><b><strong>آزمون</strong>ورودی دهم</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 128.25px; height: 18px;"><font size="1"><b>نمونه دولتی هرمزگان</b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 147.75px; height: 18px;"><font size="1"><b>تشکراز آقای یارالهی<strong><br></strong></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 73px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8256770142/S_HORMOZGAN_1_.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دانلود&nbsp;</strong></span></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 78px; height: 18px;"><font size="1"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8256972384/S_P_9B10_hormozgan.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(45, 45, 45); text-decoration: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دانلود&nbsp;</strong></span></a></b></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; text-align: center; width: 101px; height: 18px;"><font size="1"><b>۹۵b96</b></font></td></tr></tbody></table><font size="1"> </font> text/html 2017-04-19T19:46:16+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده سئوال و جواب در نظرات http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2905 <div align="center"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/lefU-XxD66ixS4prr8lLn0eI1fEDh8S7Zm5t_HR3uAV6K6nx0nUhBg/s/w535/" alt="افسران - سوال و جواب در نظرات" height="372" width="372"></div> text/html 2017-04-09T04:29:19+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی 95-96 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2902 <table style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="105" width="524"><tbody style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><tr style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;">آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی</span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/Azarbaijan%20sharghi.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">دفترچه سوالات</a></span></p><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/Azarbaijan%20sharghi.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">پایه ششم</a></span></p></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/Azarbaijan%20sharghi-key.jpg" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">کلید سوالات</a></span></p><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/Azarbaijan%20sharghi-key.jpg" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">پایه ششم</a></span></p></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/Azarbaijan%20sharghi.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">دفترچه سوالات پایه نهم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/Azarbaijan%20sharghi-key.jpg" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">کلید سوالات</a></span></p><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/Azarbaijan%20sharghi-key.jpg" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">پایه نهم</a></span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2017-04-08T12:33:10+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده بارم بندی ریاضی پایه نهم سال تحصیلی 96-95 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2903 <table style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center" cellspacing="5" height="294" width="227"><tbody style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><tr style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><br></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><br></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="http://www.e-pakniyat.ir/wp-content/uploads/2015/08/C133.jpg" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;"><img alt="دانلود بارم بندی درس ریاضی پایه نهم سال تحصیلی 96-95" class="aligncenter wp-image-390" src="http://www.e-pakniyat.ir/wp-content/uploads/2015/08/C133-216x300.jpg" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 164px;"></a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; box-sizing: border-box;"></span><br></td></tr><tr style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><br></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><br></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;" align="center"><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;">&nbsp;<a href="http://dl.e-pakniyat.ir/Barembandi/95-96/paye9/Reiazi9.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">بارم بندی درس</a></p><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/Barembandi/95-96/paye9/Reiazi9.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">ریاضی پایه نهم</a></p></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;">&nbsp;</p><br></td></tr></tbody></table> text/html 2017-04-08T12:23:59+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان کرمان 95 - 96 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2901 <table style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="57" width="523"><tbody style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><tr style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;">آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان کرمان</span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/kerman.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">دفترچه سوالات پایه ششم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/kerman-key.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">کلید سوالات پایه ششم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/kerman.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">دفترچه سوالات پایه نهم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/kerman-key.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">کلید سوالات پایه نهم</a></span></td></tr></tbody></table> text/html 2017-04-08T12:21:32+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اصفهان 95 - 96 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2900 <table style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="51" width="531"><tbody style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><tr style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box;"><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;">آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اصفهان</span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/Esfahan.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">دفترچه سوالات پایه ششم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye6/Esfahan-key.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">کلید سوالات پایه ششم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/Esfahan.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">دفترچه سوالات پایه نهم</a></span></td><td style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><a href="http://dl.e-pakniyat.ir/nemune%20dulati/questions/94-95/paye9/Esfahan%20-%20key.pdf" target="_blank" style="font-family: &quot;b koodak&quot;; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">کلید سوالات پایه نهم</a></span></td></tr></tbody></table> text/html 2017-03-27T07:13:03+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده دانلود نرم افزار math type6.8 برای تایپ ریاضی در ورد و پاورپوینت http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2898 نرم افزاری که امروز معرفی می کنیم یک نرم افزار کاربردی و جالب می باشد برای اشخاصی که می خواهند فرمول ها و محاسبات ریاضی را در پروژه ها ، مقالات و گزارشات خود قرار بدهند.با این نرم افزار به راحتی می توانید محاسبات ریاضی را در برنامه های ویرایش متنی مانند آفیس ورد یا پاورپوینت قرار دهید.البته خود ورد&nbsp; امکان تایپ ریاضی داره ولی MathType&nbsp; امکانات بهتری داره و کار با اون راحت تره. <p>برای دانلود<strong><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://mathematic87.persiangig.com/software/MathType.v6.8.zip"> اینجا کلیک کنید</a></strong>. توجه کنید قبل از نصب راهنمای نصب رو بخونیدو حتما برنامه ورد بسته باشه..(همراه با کرک)</p> <p align="baseline"><strong>شاید مشکل اکثر کاربران، فارسی نویسی در این برنامه باشد. با توجه به شکل بر روی گزینه Style:math کلیک کرده تا صفحه Define styles باز شود. پس از باز شدن صفحه موردنظر منوی کشویی primary font را باز کرده و یک فونت فارسی را انتخاب می کنیم . در صورتی که در محیط برنامه همچنان اعداد به صورت انگلیسی نوشته می شود با انتخاب دیگر فونت ها این مشکل را حل کنید</strong></p> <p style="text-align: right;" align="center"><img style="WIDTH: 403px; HEIGHT: 241px" src="http://mathematic87.persiangig.com/image/persian.jpg"></p> <p>توضیحات بیشتر:</p> <p>نرم افزار MathType ابزاری قدرتمند برای ویندوز می باشد که به شما اجازه می دهد به راحتی نماد های ریاضی را برای کار در word، صفحان وب، چاپ کردن، نمایش و Tex ،Latex ،MathML documents به کار ببرید.<br>حتماً برای شما هم پیش آمده که بخواهید فرمول های ریاضی، فیزیک و ... را تایپ کنید، اگر در این کار مبتدی باشید حتماً از سختی تایپ کلافه می شوید، MathType با امکانات زیاد و فرمول های آماده نه تنها کاربران مبتدی را در حد پیشرفته ای کمک می کند بلکه کاربران حرفه ای خیلی سریعتر و راحت تر می توانند از فرمول ها استفاده نمایند. نمادهای بسیار و قالب ها و فونت های همراه با این نرم افزار خیلی از نیاز های شما را برای ایجاد یک فرمول با شکل دلخواه بر طرف می کند. می توانید به راحتی از نماد های ریاضی موجود بر روی سیستم خود نیز استفاده کنید و در نرم افزار ذخیره کنید پس اگر نیازمند فرمول خاصی هستید کافی است آن را دانلود کنید و به راحتی به نرم افزار اضافه کنید. اگر از یک نماد ریاضی بسیار استفاده می کنید می توانید برای آن یک کلید ترکیبی تعیین کنید تا سریع در دسترس شما باشد.<br>به راحتی فرمول ها را ویرایش کنید مانند کلمات معمولی آن ها را رنگی کنید و استایل مورد نظر خود را به آن بدهید. این نرم افزار به عنوان پلاگین به راحتی با نرم افزار های Microsoft Word ،PowerPoint ،Quark XPress documents ،Adobe InDesign layouts ،Excel spreadsheets ،HTML pages و ... همراه می شود تا راحت تر بتوان از آن استفاده کرد.<br><br>قابلیت های کلیدی نرم افزار MathType:<br>- قالب بندی خودکار<br>- مجموعه ای از سمبل ها و نمونه های مفید<br>- رنگ<br>- خط کش با فرمت بندی دقیق<br>- پشتیبانی از صفحه کلید و کاراکتر های بین المللی<br>- دستور تنظیم مجدد سایز<br>- قابلیت حذف و اضافه کردن سطر و ستون به ماتریس<br>- گزینه هایی برای تنظیم براکت و پرانتز<br>- قابلیت undo &amp; redo نامحدود<br>- شناسایی توابع قابل تنظیم<br>- ابزارهای قدرتمند برای Microsoft Word &amp; PowerPoint<br>- صفحات ریاضی به صورت Word و انترنتی<br>- شماره گذاری خودکار فایل<br>- پایگاه داده ی کاراکترهای Unicode-based<br>- قابلیت ویرایش به صورت Drag &amp; drop<br>- و ..</p> text/html 2017-03-25T14:06:40+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده دستگاه شمارش http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2897 <h1 id="ctl00_ContentPlaceHolder1_title" class="titr-title" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دستگاه شمارش</font></span></h1><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://www.ihoosh.ir/images/Article/2017/01/10/article30101.jpg" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_big_image" class="img-responsive center-block" title="دستگاه شمارش مصریان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"></font></span><h4 id="ctl00_ContentPlaceHolder1_big_image_desc" class="desc" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(153, 153, 153); margin: 5px 0px; font-size: 11px; text-align: center; direction: rtl;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دستگاه شمارش مصریان</font></h4><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">دستگاه شمارش<sup style="box-sizing: border-box; font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">1</sup><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>یا دستگاه اعداد<sup style="box-sizing: border-box; font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">2</sup><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>یک دستگاه نشانه‌گذاری ریاضی<sup style="box-sizing: border-box; font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">3</sup><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>است برای نشان دادن اعداد توسط نمادها به شیوه‌ای سازگار.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">دستگاه شمارش اعداد، برای بیان اعداد بوجود آمده اند. در گذشته دور، اینکار در قالب نمادهای تصویری انجام می پذیرفت و به تدریج تبدیل به نمادهای ریاضی و عددی شدند. در نمادگذاری عددی، پایه شمارش مطرح شد و نحوه دسته بندی کردن گروه اعداد (و به اصطلاح چندتا چندتا شمردن)، مبنای شمارش شد و به تشکیل یک سیستم شمارش انجامید. به عنوان مثال&nbsp;</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">دستگاه اعداد مشخص می‌کند که رقمی مانند 11 در دستگاه اعداد دودویی، سه تفسیر شود ('یک' عدد 1 به اضافه 'یک' عدد 2) و در دستگاه اعداد ده دهی، یازده و در دستگاه‌های دیگر، مقادیر متفاوت دیگر.</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img alt="" class="center-block img-responsive" src="http://www.ihoosh.ir/images/UserFiles/f5235/Math/numbers/ihoosh-binary-decimal.jpg" title="پایه اعداد باینری و دسیمال" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">تاریخچه</span></span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">پس از آن که شمارش گسترش یافت، نیاز افتاد که نظامی برایش استوار کنند. از آن‌جا که انگشتان دست، ساده‌ترین ابزار شمارش یک‌به‌یک هستند، شگفت‌آور نیست که پایه‌های شمارش ۵ و ۱۰ نخستین پایه‌های استفاده شده باشند. امروز هم گروهی در آمریکای جنوبی چنین می‌شمارند: یک، دو، سه، چهار، دست، دست و یک، دست و دو، ... . با این همه نشانه‌های فراوانی در دست است که عددهای ۲ و ۳ و ۴ و ۶ هم پایه شمارش دسته‌هایی از مردمان بوده‌اند. حتی امروز بومیان کوئینزلند هم این‌گونه می‌شمرند: یک، دو، دو یک، دو دو، خیلی. گروهی از بومیان آفریقا در پایهٔ ۶ می‌شمرند. افراد قبیله‌ای در فی‌جی از پایهٔ ۴ برای شمردن یاری می‌گیرند. قبایل بسیاری در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند که از پایهٔ ۳ برای شمارش بهره می‌برند.</span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">برخی از دستگاه های مرسوم شمارش در پایه های مختلف، به شرح زیر است:</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">- دستگاه اعداد پایه ۲</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">- دستگاه اعداد پایه ۸</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">- دستگاه اعداد پایه ۱۰</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">- دستگاه اعداد پایه ۱۶</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;">-<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.ihoosh.ir/article/112570" target="_blank" title="دستگاه اعداد پایه شصت" style="box-sizing: border-box; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; text-decoration: none; overflow: hidden;">دستگاه اعداد پایه</a></span></span></span></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.ihoosh.ir/article/112570" target="_blank" title="دستگاه اعداد پایه شصت" style="box-sizing: border-box; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; text-decoration: none; overflow: hidden;">۶۰</a></span></span></span></span></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><br>منبع:آی هوش<br></span></span></span></font><br></span><div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: irsans;">1. System of Numeration</span></span></span></div><div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: irsans;">2. Numeral system</span></span></span></div><div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: irsans; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: irsans;">3.&nbsp;Mathematical Notation</span></span></span></div> text/html 2017-03-24T03:39:25+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده شرط شهادت شهید بودن است http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2896 <div align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/1544792?lid=1354661" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/5gFNGbT4vFVRETTJtaF7-sV6hB2Dv-juggkhrFUAEDJtjkhtd3QsHA/s/w535/" alt="افسران - شرط شهادت شهید بودن است" height="464" width="407"></div> text/html 2017-03-19T10:14:16+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده ولادت حضرت فاطمه زهرا س مبارک باد http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2895 <div align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/1543773?lid=1353936" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/RFB-5-9DLXwpsD_ZTwQUhn_oAnQdiSQViactittaweoM5rycqLk53A/s/w535/" alt="افسران - ولادت حضرت فاطمه زهرا س مبارک باد + پوستر" width="362" height="362"></div> text/html 2017-03-19T10:08:20+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده معمای 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 100 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2894 <div dir="rtl"><br><div align="center"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_thumbnail" src="http://www.ihoosh.ir/images/puzzle/2014/04/26/9-8-7-6-5-4-3-2-1-=-100-2050.jpg" alt="9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 100" style="border-width:0px;"></span></span><br><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"></span></span></div><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">معادله ناتمام زیر را در نظر بگیرید:</span></span></div> <div><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100</span></span></div> <div dir="rtl"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">یکی از راههایی که می توان آن را تکمیل نمود، استفاده از علامت های جمع و منها بصورت زیر است:</span></span></div> <div><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100</span></span></div> <div dir="rtl"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">همانطور که مشاهده می کنید، می توانید بین دو عدد (در اینجا 7 و 8) از هیچ علامتی استفاده نکنید.</span></span></div> <div dir="rtl">&nbsp;</div> <div dir="rtl"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">آیا می توانید تنها از 3 علامت (متشکل از علامت های جمع یا منها) برای برقرار نمودن این معادله استفاده نمایید؟</span></span></div> <div dir="rtl">&nbsp;<br><br><font color="#FF0000">پاسخ در ادامه مطلب.....(آی هوش)</font><br></div> text/html 2017-03-14T19:29:52+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده یه روز... http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2893 <div align="center"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/jY2FS14jh9iqOnrRFeyCn-R_955Wl1HBUvaFRWH-RVdXW-v3AIWRTA/s/w525/" alt="افسران - یه روز..." height="716" width="488"></div> text/html 2017-03-11T18:35:19+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/2892 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_dvQuestion" class="puzzle question"><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">در عبارت </span><span style="font-size:16px"><span dir="LTR">5<sup>y+3</sup>=3<sup>2x-y+1</sup></span></span></font><span style="font-size:14px"> مقادیر <span dir="LTR">x</span> و <span dir="LTR">y</span> برابر است با:</span></p> <p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">الف) <span dir="LTR">&nbsp;y=2 </span>و <span dir="LTR">x=3</span></span></font></p> <p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;ب) <span dir="LTR">&nbsp;y=-2 </span>و <span dir="LTR">x=-3</span></span></font></p> <p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;ج)<span dir="LTR"> y=3 </span>و <span dir="LTR">x=2</span></span></font></p> <p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; د)<span dir="LTR"> y=-3 </span>و <span dir="LTR">x=-2</span></span></font></p> <p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">هـ) هیچکدام از پاسخ ها صحیح نمی باشد.</span></font></p><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><br></span></font></p><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">منبع:آی هوش</font></p><p dir="RTL"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>پاسخ در ادامه مطلب...</b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><span style="font-size:14px"><br></span></font></p> </div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font>